nkd.su

next neko desu: august 25th

Asakura Daisuke (Vocal: Hiroyuki Takami)