nkd.su

next neko desu: april 27th

Asakura Daisuke (Vocal: Hiroyuki Takami)