nkd.su

next neko desu: october 27th

Kaiki Deishuu (CV: Miki Shinichiro)