nkd.su

next neko desu: march 23rd

Special Week (CV: Waki Azumi), Silence Suzuka (CV: Kouno Marika), Toukai Teio (CV: Machico), Vodka (CV: Ohashi Ayaka), Daiwa Scarlet (CV: Kimura Chise), Sold Ship (CV: Ueda Hitomi), Mejiro McQueen (CV: Oonishi Saori)